Giampi doktorerar och firar

Disputation den 6 oktober 2006 kl 13 i sal F3 på KTH

Doktorsfest i Fantum från kl 18.20 till 01.40 OBS nu med Giampis egna kommentarer!