Per-Anders Jande doktorerar

Disputationen den 11 december 2006 sal F3 KTH

Doktorsfesten - på lokalen Pumpan på Färgargårdstorget 1 på Söder