2021 11 13 Allmogegillets 100-årsfest

ett år försenad på grund av covid-19. Bildades 1920 11 14 i Sundbyberg.