2021 11 13 Allmogegillet 100 år

Bilder av Gunnar Abrahamsson