Johan Lindberg 2000-10-06

Johan Lindberg försvarar sin lic-avhandling 2000-10-06. Opponent är Börge Lindberg från CPK i Aalborg. Bilder av Kjell Elenius.

Click on a small image to see it full size.

134-3424_img 134-3426_IMG 134-3425_img 135-3530_img
134-3424_img 134-3426_IMG 134-3425_img 135-3530_img
134-3428_IMG 134-3430_IMG 134-3432_IMG 134-3433_IMG
134-3428_IMG 134-3430_IMG 134-3432_IMG 134-3433_IMG
134-3434_IMG 134-3435_IMG 134-3436_IMG 134-3437_IMG
134-3434_IMG 134-3435_IMG 134-3436_IMG 134-3437_IMG
134-3438_IMG 134-3439_IMG 134-3440_IMG 134-3441_IMG
134-3438_IMG 134-3439_IMG 134-3440_IMG 134-3441_IMG

Next

Created using PhotoRecall from G&A Imaging Ltd.