Lucia 2000 TMH

Ett par bilder från CTT:s planeringsdag, en bild från t-banan, så bilder från grötgängets Lucialunch följda av ett par autentiska arbetsbilder.

Click on a small image to see it full size.

PIC01 PIC02 PIC03 PIC04
PIC01 PIC02 PIC03 PIC04
PIC05 PIC06 PIC07 PIC08
PIC05 PIC06 PIC07 PIC08
PIC09 PIC10 PIC11 PIC12
PIC09 PIC10 PIC11 PIC12
PIC13 PIC14 PIC15 PIC16
PIC13 PIC14 PIC15 PIC16

Next

Created using PhotoRecall from G&A Imaging Ltd.