Disputationer och fester

2012 10 05 Chris Koniaris party

2012 10 05 Chris Koniaris disputation

2012 09 29 Daniel Neibergs disputationsfest

2012 09 29 Daniel Neibergs disputation

2011 05 26 Preben Wik fest

2011 05 26 Preben Wik disputation

2010_09_03-04_Anna_Hjalmarssons_fest

2010_09_03_Anna_Hjalmarssons_disputation

2010_04_23_Daniel_Elenius_lic

2009 12 18 TMH  har en traditionsenlig julfest

2009 10 21 Anders Askenfeld fyller 60 år - symposium och fest

2009_03_06_Anick_disputerar

2007_11_23_Gabriel_Skantzes_doktorsfest

2007_05_15_Loredana_Cerrato_Sundberg_doktorerar

2006_12_19_Håkan Melin_doktorerar

2006_12_18_Gunilla_Svanfeldts_lic

2006_12_11_Per_Anders_Jande_disputerar

2006_11_17_Erika_Spens_disputerar

2006_10_06_Giampiero_Salvi_doktorerar

2006_06_15_Anne-Marie_Öster_doktorerar

2005_10_13_Rolf_och_Björn_60-årskalas

2004_06_03_Peter_Nordqvist_doktorerar

2004_04_16_TMHs_invigningsfest_av_nya_lokaler

2003_17_12_Alec_Seward_doktorerar

2003_10_24_Kristina_Elfgrens_doktorsfest

2003_12_19_TMHs_julfest

2003_12_12_Christer_Gobls_disputation_och_fest

2003_03_28_Svante_Granqvist_doktorerar

2002_12_20_Joakim_Gustafson_disputerar_

2002_08_20_Surströmmingskalas_hos_Björn_Mette

2002_03_21_Cathrin_Dunger_fyller_år_

2000_12_21_TMHs_Julfest

2000_01_12_Roberto_Bresin_doktorerar_

2000_10_06_Johan_Lindbergs_licenciat_